Datadriven marknads-föring för alla våra kunder.

+1728

Inlägg producerade och publicerade

+90 dagar

Aktivitetsplaner

+1,1M

Visningar

Vi hjälper dig med allt från planering till genomförande av dina marknadsföringsaktiviteter

Intent Media är din digitala partner. Vi är dedikerade till att omvandla varumärken genom strategiskt innehållsskapande och marknadsföring.

Vi börjar med att förstå dina unika behov och mål, sedan gör vi en anpassad strategi för att säkerställa att ditt innehåll når rätt målgrupp. Vi tror på ett datadrivet tillvägagångssätt som kontinuerligt analyserar och optimerar våra ansträngningar för att maximera din avkastning.

Vad vi erbjuder

16,3%

Genomsnittlig ROI på 16.3% per år

Uppnå långsiktig tillväxt. Våra kunder har en genomsnittlig årlig avkastning på 16,3%.

+200

Framgångsklientberättelser

Hör förstahandsberättelser om ekonomisk framgång från våra nöjda kunder.

300 MILJONER DOLLAR

I hållbara investeringar

Våra hållbara investeringsalternativ erbjuder både stark prestanda och genomslagskraft.

01.

Meet & Greet

Inledande möte

Ett första samtal/möte för att förstå dina marknadsföringsbehov.

01.

02.

Djupdykning

Marknadsföringsworkshop

Under en djupgående marknadsworkshop kommer vi att analysera din marknad och ditt företag för att identifiera de bästa möjligheterna och strategierna.

02.

03.

Kartläggning

Strategiplanering

Sedan utvecklar vi en anpassad marknadsföringsstrategi med konkreta steg som kan implementeras.

03.

04.

implementering

Vi börjar driva resultat

Vi implementerar marknadsföringsplanen och hanterar alla detaljer åt dig. Vi kommer att göra alla relevanta marknadsförings-aktiviteter.

04.